AD

AD

Kreativitet är råvaran, den förädlade produkten däremot gestaltar sig i lika många skepnader som vi själva. Ofta gäller från ”ax till limpa” i våra projekt men det handlar även om ”punktinsatser” med klart angivna avgränsningar. Antingen har vi skapat den grafiska profilen själva, eller så fortsätter vi på en inslagen väg. Vi rör oss obehindrat i såväl den digitala- som printvärlden. Därför kan vi också ta ansvar för helheten. En ”röd tråd”, en stark profil är en tydlig kommunikation och en absolut nödvändighet som måste genomsyra alla marknadsföringskanaler - print eller web, makes no difference.