Webdesign

Webdesign

Webdesign är en viktig del av vårt arbete. Vi har ett mantra som vi lever efter och det är att print och web är två sidor av samma mynt. Det handlar lika mycket om strategi och kommunikation som om design och kreativitet. ­ Vad få vet är att just denna insikt var upphovet både till vårt namn och till-blivelsen av företaget. ”WOW” kan låta hippt för en del men är egentligen en förkortning för ”works on the web”. När vi startade stod vi med en fot i vardera läger, print och web. Den foten är numera stadigt cementerad. Det är helt enkelt vårt arbetssätt. All marknadsföring är integrerad och måste så hanteras.