Illustrationer

Illustrationer

Illustrationer är en specialitet hos WOW och då är det Tony som står för det arbetet. Passionen för linje och form är högst påtaglig och att det är devisen ”less is more” som regerar är lätt att förstå. Spelar ingen roll om det handlar om digitala illustrationer eller om de ska produceras med penna eller pensel. Med illustrationer kan man åstadkomma saker som man inte kan med foton. Möjligheterna till en personlig touch är obegränsade.